Briefwisseling Paus en Nederlandse studenten

https://drive.google.com/file/d/0B5doYJdyVJOAangzVE9RR0RudlE/edit?usp=sharing
De brief die de studentengroepen kregen
Afgelopen november stuurden de Nederlandse katholieke studentengroepen, die via het netwerk RKstudent.nl met elkaar verbonden zijn, een brief aan Paus Franciscus. Aanleiding was het werkbezoek van de Nederlandse bisschoppen aan de Paus dat in december plaatsvond. Op 19 februari 2014 kregen de studentengroepen antwoord.

Mgr. Becciu
Het antwoord is namens de Paus geschreven door aartsbisschop Giovanni Angelo Becciu, hoofd van het Secretariaat voor Algemene Zaken van de Heilige Stoel. In de brief aan de Nederlandse studentengroepen spreekt Mgr. Becciu de waardering van de Paus uit over de toewijding aan en de wijze waarop de jonge katholieken hun geloof uitspreken. Lees hier de brief die wij ontvingen:
Read here the letter we received from Vatican Abp. Becciu dated Feb 10:
- Original English
- Vertaald naar Nederlands*
*Met dank aan Mark de Vries voor de vertaling!
Het initiatief van de Pausgroet kwam van Ariëns Katholieke Studenten, de katholieke studentengroep van Enschede. Het doel van de Pausgroet was het samenbrengen van gedachten van geloof, hoop en liefde die studenten in Nederland hebben over de Kerk. Daartoe werd via internet de medewerking gevraagd van alle katholieke studentengroepen in Nederland. Aan de hand van de verzamelde verhalen is een brief geschreven.
Read here the letter we wrote previously to the Pope dated Nov 17:
Lees hier de brief aan de Paus.
 

Kardinaal Eijk bespreekt
brief met initiatiefnemers
Eén van de bisschoppen die in december de Paus bezocht was kardinaal Eijk. Op 17 november bezocht de kardinaal de stad Enschede. Daar sprak kardinaal Eijk zijn waardering uit over het initiatief. In overleg met kardinaal Eijk werd besloten de Pausgroet te verzenden aan de nuntius van de Heilige Stoel in Den Haag. De nuntius is de vertegenwoordiger van de Paus in Nederland.

Ook werd een exemplaar verzonden aan de Paus zelf. Daarnaast zijn kopieën van de brief verzonden aan de diocesen van Nederland. Mgr. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, lieten weten geraakt te zijn door de positieve en hartelijke toon van de brief.


'Pausgroet' is een initiatief van Ariëns Katholieke Studenten, Enschede. Via het netwerk RKstudent.nl is deze studentengroep verbonden met andere Katholieke studentengroepen in Nederland.
Informatie via rksariens at gmail.com