Online alcoholcursus voor studenten
June 5, 2012 | Op maandag 4 juni jongstleden. heeft de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) haar online versie van de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA-cursus) gepubliceerd. Via www.lkvv.nl/iva kunnen barvrijwilligers bij alle studentenverenigingen gratis een goede cursus volgen, voordat zij achter de bar van hun sociëteit gaan staan.Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee en daar zijn studentenverenigingen zich terdege van bewust. Jan Boers, voorzitter van de LKvV: “Ik zal niet ontkennen dat er op studentenverenigingen regelmatig gedronken wordt, maar wij doen er samen met alle verenigingen alles aan om de excessen te voorkomen. De onderlinge sociale controle op studentenverenigingen door het bestuurders en andere leden is erg groot, maar natuurlijk moeten we proactief bezig zijn met het neerzetten van een goed en werkbaar alcoholbeleid.”

Om het de verenigingen makkelijk te maken hun barvrijwilligers correct op te leiden heeft de LKvV in samenwerking met NOC*NSF en STIVA de website gerealiseerd. NOC*NSF gebruikt al langer een soortgelijke cursus voor de barvrijwilligers van haar sportkantines, de LKvV IVA-cursus is echter volledig toegespitst op studentenverenigingen.

(Noot van de redactie: leden van Ariëns Katholieke Studenten kunnen de cursus volgen als 'LKvV testgebruiker'.)