Ariëns Team statement: Fixed times and locations for Sunday Mass celebrations

Enschede, 5 februari 2013
Vaste tijden en locaties voor de zondagsvieringen
 
Met veel waardering voor het parochiebestuur en pastoresteam van de Enschede-brede Parochie Sint Jacobus de Meerdere hun daadkrachtige zorg over de Enschedese parochiegemeenschap, maken wij graag het volgende kenbaar:
 
Ariëns Katholieke Studenten hecht er veel waarde aan dat, vooral in de buurt van de campus en het centrum - daar waar veel studenten en academici wonen - de zondagsmis op vaste tijden en locaties wordt gevierd. Daardoor wordt het voor met name niet-Nederlandstalige studenten, academici en andere tijdelijke gasten van onze stad begrijpelijker wanneer en waar de mis gevierd wordt. Op die manier bouwen we een gastvrije gemeenschap op, verenigd met de Eucharistie.

In gebed met de parochie verbonden: het Ariëns Team.
 
English translation:
Enschede, 5 February 2013
Fixed times and locations for Sunday Mass celebrations
 
Having much appreciation for the Enschede-wide Parish of Saint James the Greater its parish board and pastors’ team their the decisive care for the parish community of Enschede, we would like to express the following:
 
Ariëns Katholieke Studenten attaches much importance to the celebration of Sunday Mass on fixed times and locations, particularly at the neighborhoods of the campus and the city center, where many students and academics live. Consequently it will become clearer for especially non-Dutch speaking students, academics and other temporary guests of our city when and where they can celebrate Mass. By doing this we build up a welcoming community, united with the Eucharist.
 
United with the parish in prayers: the Ariëns Team.